1 procent podatku

Aktualizacja: Czwartek 29 września 2016

W zeznaniu rocznym podatnik ma prawo lecz nie obowiązek ( jest to jego dobra wola ) oddać 1 % swojego podatku należnego na rzecz wybranej OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

Podatnik oddając jeden procent podatku nic nie traci, a robi coś szlachetnego pomagając potrzebującym np. chorym dzieciom.

Bardzo istotnym jest fakt, że w jednym zeznaniu podatkowym można wskazać jedynie jedną organizację pożytku publicznego, nie można 1% podzielić i przekazać np. 2 organizacjom. Pamiętaj! Jeden PIT = jedna Organizacja Pożytku Publicznego

.

Kto może oddać 1 procent podatku

W zasadzie mogą to uczynić wszyscy podatnicy z wyjątkiem tych rozliczających się na zasadach karty podatkowej. Oddać 1% mogą także renciści i emeryci, którzy po otrzymaniu od organu rentowego PIT-u 40A przepiszą z niego dane do PIT-u 37. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osób których rozlicza pracodawca. Jeśli podatnicy zechcą rozliczyć się sami wtedy sami zdecydują na jaką organizację OPP chcą przekazać swój 1%, w innym przypadku to rozliczający Ciebie płatnik wybierze organizację OPP i nie będziesz miał na to wpływu. Oddając 1 % można nawet podać konkretny cel i konkretną osobę której chcemy pomóc.

Aby przekazać 1% podatku trzeba jedynie znać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.


Pobierz PITY 2012